Moderater i Västra Götalandsregionen

Mandatperiod 2015-2018

I regionfullmäktige har moderaterna 33 ledamöter av totalt 149. Till våra ledamöter har vi lika många ersättare. Moderata regionfullmäktigeledamöter och ersättare är som följer:

Göteborgs kommun

Ledamöter                              Ersättare

Johnny Magnusson              Jan Lindblom

Agneta Granberg                  Paul Flisak

 

Carina Ridenius                     Dwight Sjöstedt

Peter Hermansson               Ida Balog

Johnny Bröndt

Susanna Cassberg                 Björn Nilsson

David Josefsson                    Angelika Gelin

Kristina Holmgren               Sebastian Helin

Johan Fält                                Per-Ola Maneschiöld

Terese Blomqvist                 Lena Olinder

Bohusläns/Västra Götalands västra

Ledamöter                              Ersättare

Annika Tännström               Per Vorberg

Mats Abrahamsson              Anders G Högmark

Ann-Sofie Alm                       Mikael Staxäng

Henrik Sundström               Jörgen Molin

Sofie Bichler                           Hans Schub

Marith Hesse                          Lars Inge Stomberg

Kajsa Hamnén                       Malin Tisell

Arne Lernhag                         Carin Ramneskär

Älvsborgs norra/V Götalands norra

Ledamöter                                                      Ersättare

Martin Andreasson                                     Linda Jansson

Henrik Ripa                                                    Daniel Filipsson

Angelica Lundgren Bielinski                   Filip Jacobsson

Christina Abrahamsson                             Alexander Abenius

Anna Lena Holberg

Älvsborgs södra/V Götalands södra

Ledamöter                            Ersättare

Lars Holmin                          ChrisTina Yngvesson

Christina Brandt                 Anna Christensen

Oliver Öberg                         Stefan Edvardsson

Tomas Johansson              Johan Björkman

Skaraborgs/Västra Götalands östra

Ledamöter                                         Ersättare

Tord Gustafsson                             Annika Håkanson

Gunilla Levén                                   Ingrid A Jarlsson

Linn Brandström                             Bertil Jonsson

Elisabet Stålarm                               Johan Abrahamsson

Björn Thodenius                              Lars Åke Carlsson

 

Mandatperiod 2014-2018

I regionfullmäktige har moderaterna 33 ledamöter av totalt 149. Till våra ledamöter har vi lika många ersättare. Moderaterna är också representerade i regionens styrelser, utskott, nämnder och bolag. I regionstyrelsen har vi fyra heltidsarvoderade regionråd samt tre ersättare.

Komplett lista över alla moderater med uppdrag i Västra Götalandsregionen finns på regionens hemsida.

 

 

Regionstyrelsen


Johnny Magnusson
Regionråd
Ordförande Regionstyrelsen
Ordförande Ägarutskottet
Gruppledare Moderaterna

Gunilla Levén
Regionråd
Ordförande Personalutskottet
Ledamot kollektivtrafiknämnden

Lars Holmin
Regionråd
Ordförande Styrelsen Västtrafik AB

Vice Gruppledare Moderaterna


Annika Tännström
Regionråd
Ledamot styrelsen för SU
>>Hemsida

Marith Hesse

Ersättare Regionstyrelsen
Ordförande i NU-sjukvårdens styrelse
>>Hemsida

Linn Brandström
Ersättare Regionstyrelsen
Ordförande Styrelsen för beställd primärvård
>>Hemsida
 

 

 

 

Peter Hermansson
Ersättare Regionstyrelsen
Ordförande Servicenämnden

 

Kandidaterna till Regionfullmäktige inför mandatperioden 2014-2018 hittar du antingen på Valmyndighetens hemsida, se länk nedan, eller på Vallänkarna till respektive valdistrikt.

http://www.val.se/val/val2014/valsedlar/L/lan/14/valsedlar.html

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Göteborg

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Södra Älvsborg

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Skaraborg

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Norra Älvsborg

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Bohuslän