Moderater i Västra Götalandsregionen

Mandatperiod 2018-2022

I regionfullmäktige har moderaterna 28 ledamöter av totalt 149. Till våra ledamöter har vi lika många ersättare. Moderata regionfullmäktigeledamöter och ersättare är som följer:Göteborg

 

Göteborg

Ledamöter                                              Ersättare    

Johnny Magnusson                              Kristina Holmgren

Peter Hermansson                                Johnny Bröndt

Monika Beiring                                      Tobias Björk

Johan Fält                                              Axel Josefsson

Susanna Cassberg                                 Ida Balog

Carina Ridenius                                    Sebastian Helin

Erik Lindqvist                                        Birgitta Gunér

Jan Lindblom                                        Sarah Ullmark

 

Västra

Ledamöter                                              Ersättare

Henrik Ripa                                            Angela Fasth Torstensson

Annika Tännström                                Kajsa Hamnén

Marith Hesse                                         Anders G Högmark

Arne Lernhag                                         Johan Jönsson

Per Vorberg                                            Kent Lagrell

Alexander Abenius                                Amanda Brown Stjernå

 

Norra

Ledamöter                                              Ersättare

Linda Jansson                                        Carin Ramneskär

Angelica Lundgren Bielinski               Gunnar Lidell

Mats Abrahamsson                               Mikael Staxäng

Dan Åberg                                               Liselotte Fröjd

 

Södra

Ledamöter                                              Ersättare

Lars Holmin                                           Tomas Johansson

Bente Johansson                                   Amanda Wiktorsson

Dennis Jernkrook                                 Johan Björkman

Christina Abrahamsson                       Åsa Olsson

Östra 

Ledamöter                                              Ersättare

Charlotte Nordström                            Ed Karhs

Linn Brandström                                  Jan-Erik Wallin

Björn Thodinius                                    Marcus Källander

Johan Abrahamsson                             Theres Sahlström

Annika Håkansson                               Anette Carlsson

 

            

 

Mandatperiod 2014-2018

I regionfullmäktige har moderaterna 28 ledamöter av totalt 149. Till våra ledamöter har vi lika många ersättare. Moderaterna är också representerade i regionens styrelser, utskott, nämnder och bolag. I regionstyrelsen har vi tre heltidsarvoderade regionråd samt tre ersättare.

 

Regionstyrelsen


Johnny Magnusson
Regionråd
Ordförande Regionstyrelsen
Ordförande Ägarutskottet
Gruppledare Moderaterna

Lars Holmin
Regionråd
Vice Gruppledare Moderaterna

Linn Brandström
Regionråd
Ordförande Personalutskottet

Charlotte Nordström

Regionrådsersättare

Ordförande Regiongemensam hälso- och sjukvård

Ordförande Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet

Henrik Ripa

Regionrådsersättare

Ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Peter Hermansson

Regionrådsersättare

Ordförande Västtrafik AB

 

 

 

Kandidaterna till Regionfullmäktige inför mandatperioden 2018-2022 hittar du antingen på Valmyndighetens hemsida, se länk nedan, eller på Vallänkarna till respektive valdistrikt.

https://data.val.se/val/val2018/valsedlar/L/lan/14/valsedlar.html#id0001