Nyheter

Regionpolitiskt handlingsprogram

Regionpolitiskt_handlingsprogram_2018_antaget_20180324

GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019 antagen på Regionfullmäktige

GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019 beslutade regionfullmäktige idag anta som regionens budget. En budget med ett särskilt fokus på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt ytterligare tillförda ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. – Jag kan konstatera att vi tack vare en välskött ekonomi kunnat genomföra mycket kraftfulla […]

GrönBlå budget 2019

GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019 beslutade regionfullmäktige idag anta som regionens budget. En budget med ett särskilt fokus på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt ytterligare tillförda ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. – Jag kan konstatera att vi tack vare en välskött ekonomi kunnat genomföra mycket kraftfulla […]

Grönblå nyheter

Här kan du via  mynewsdesk   följa alla nyheter från majoritetspartierna i Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen. Nyheter från Grönblå samverkan – Det känns bra att efter 12 år som regionråd, i min sista budgetdebatt i Regionfullmäktige, kunna konstatera att personalfrågorna har haft starkt fokus under ledning av GrönBlå samverkan. Vi har inlett och öronmärkt […]

Budgeten i korthet

Här kan du ta del av den Grönblå budgeten för 2017 i en kortversion. kortversion_budget2017

Kungälvs sjukhus har en given plats i framtida vårdutveckling

GrönBlå Samverkan tar nu krafttag för att komma till rätta med de ekonomiska obalanserna på Kungälvs Sjukhus. Mot bakgrund av sjukhusledningens besparingsförslag kommer en större översyn att genomföras på såväl sjukhuset som av sjukhusstrukturen i Göteborgsområdet. Syftet är att undvika kortsiktiga lösningar och istället tillämpa ett bredare angreppssätt. Kungälvs sjukhus har en fortsatt given plats […]

Grönblå budget för 2017

Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde som politisk majoritet i Västra Götalandsregionen har en politik präglad av kontinuitet och långsiktighet bedrivits och den inriktningen fullföljs även fortsättningsvis. Den stabila ekonomiska grund som Västra Götalandsregionen nu vilar på skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheter såsom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Förutsättningarna är också goda för att Västra […]

Ett år med GrönBlå Samverkan

Pressmeddelande  •  2015-12-28 Ett år med GrönBlå Samverkan Västra Götalandsregionen behövde ett omtag. Det konstaterade GrönBlå Samverkan när den nya majoriteten formerades hösten 2014 och i samband med att tilläggsbudgeten för 2015 antogs. Utmaningarna var stora. Satsningar på jobb, kollektivtrafik och en hållbar utveckling av infrastrukturen behövde göras. Ett långsiktigt arbete fokuserat på kvalitetsutveckling och […]

Redan intressenter till vårdcentraler som Närhälsan vill avveckla

Pressmeddelande från GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen Idag beslutade primärvårdsstyrelsen att Närhälsan ska avveckla fem vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Detta är ett led i att stärka Närhälsans organisation, bemannings-möjligheter och utveckling både i stort men även för enskilda vårdcentraler. Närhälsan har totalt sett en ekonomi i balans men dessa fem är vårdcentraler som under lång […]

Långsiktig satsning på barnsjukhuset

Under våren har den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen fört diskussioner med Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) om situationen på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) i Göteborg. Som ett resultat av dessa diskussioner kommer Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att under 2017 tillföra ytterligare medel till DSBUS för att främst finansiera förstärkningar på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) och vid behandling […]