Motioner

Moderaterna lägger ett flertal motioner till Regionfullmäktige. Genom att påverka regionens verksamhet kan vi förbättra sjukvården för patienterna och förändra annan verksamhet i Västra Götalandsregionen.

Här kan du ta del av våra inlämnade motioner under mandatperioden 2011-2014. Regionfullmäktige behandlar och avgör löpande om våra förslag ska bifallas eller avslås.

Avfall i västerhavet, Mats Abrahamsson-Anders G Högmark

Vårdkoordinatorer,  Marith Hesse – Lisbeth Sundén Andersson

Lustfyllda mellanmål för svårt sjuka barn,  Tord Gustafsson

Internationella åtaganden,   Gunilla Levén

Utbildningsplatser för handledare Gunilla Levén

Mobil ungdomsmottagnin Marith Hesse – Linn Brandström

Organdonationer Annika Tännström

Vårdutbildning Gunilla Levén – Anders G Högmark

Livsstilförändring på recept Marith Hesse – Kristina Holmgren

Hälsocheck till anställda Gunilla Levén – Marith Hesse

Hälsopris Marith Hesse m fl

Digitala kallelser Arne Lernhag

Förstärk dialysvården Lisbeth Sundén Andersson – David Josefsson

Blodförtunnande behandling Anders G Högmark – Johan Fält

Arbetsmiljöstrategi Gunilla Levén

Ungdomsmottagningar Linn Brandströ

Samarbete Samhall Marith Hesse – Anders G Högmark

Ny informationsmiljö Martin Andreasson

Öppna nätverk Martin Andreasson

Samarbete BVC och förskolor Marith Hesse

Patientsäkerhetsproffessur David Josefsson – Martin Andreasson

Offentlig innovationsupphandling Gunilla Levén

Klimatvänlig teknik Johnny Magnusson

Återvinning Magnus Palmlöf

Företagsakademi för kvinnor Mimmi von Troil

VGR på kulinariska kartan Gunilla Levén m fl

Medarbetarundersökning Gunilla Levén

Helhetsgrepp kring FoU Gunilla Levén

Förstärk dialysvården Lisbeth Sundén Andersson – David Josefsson

Organdonationer Annika Tännström

Arbetsmiljöstrategi Gunilla Levén